Wojewoda Pomorski ogłosił, w dniu 10 marca 2023 r., otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – edycja 2023.
Termin składania ofert mija 21 kwietnia br.

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
W ramach zadania wpierane będą działania, dotyczące następujących obszarów (priorytetów):
A/ zapobieganie skrajnym formom wykluczenia społecznego osób uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz osób w kryzysie bezdomności poprzez tworzenie adekwatnej oferty wsparcia.
B/ działania zapewniające osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom specjalistyczną pomoc i integrację ze środowiskiem, w tym wsparcie asystenta,
C/ tworzenie systemu wspomagającego rodziców w wychowaniu dzieci przez rozwój usług społecznych i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,
D/ tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób starszych i kombatantów poprzez rozwój usług i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,
E/ wyróżnienie najlepszych inicjatyw i promocja dobrych praktyk w działaniach sektora pozarządowego w sferze pomocy społecznej z terenu województwa.


Komunikat w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9
83-000 Pruszcz Gdański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 682 27 55

napisz do nas korzystając z formularza

Deklaracja dostępności.

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
08 8335 0003 0121 1742 2000 0001

Godziny pracy

MOPS
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Świadczenia rodzinne
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Dom Dziennego Pobytu
pon.-pt. 8:00-15:00

Świetlica socjoterapeutyczna
pon.-pt. 15:00-18:00

Telefony kontaktowe

Sekretariat
58 682 27 55
58 692 17 10

Faks
58 692 17 18

Księgowość
58 692 17 26

Kasa
58 692 17 11

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
58 692 17 30
58 683 43 29

Fundusz Alimentacyjny
58 683 43 29

Pracownicy socjalni
58 692 17 17
58 692 17 20
58 692 17 23
58 692 17 25