Od 1 stycznia 2024 r. zmienia się zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoba uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego na dzień 31.12.2023 r., o ile jest zainteresowana, może nadal pobierać świadczenie na dotychczasowych zasadach. Kontynuowanie wypłaty nie wymaga składania żadnego dodatkowego oświadczenia.

Osoby, które mają przyznane świadczenie pielęgnacyjne okresowo na czas ważności orzeczenia, zachowają prawo do świadczenia na starych zasadach pod warunkiem, że:

  1. złożą wniosek o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia,
    oraz
  2. złożą wniosek o świadczenie pielęgnacyjne do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w terminie 3 miesięcy od daty wydania nowego orzeczenia.

UWAGA:
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie nadal waloryzowana z dniem 1 stycznia każdego roku. W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki po 1 stycznia 2024 r., osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne zachowa prawo do tego świadczenia do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE - NOWE ZASADY

  1. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało tylko do ukończenia przez osobę z niepełnosprawnościami 18 roku życia - jest to termin ostateczny,
  2. opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł pracować,
  3. świadczenie będzie można pobierać na więcej niż jedną osobę niepełnosprawną np. 2 dzieci.
    - Kwota świadczenia będzie zwiększona o 100 % na każdą kolejną osobę pozostającą pod opieką.
  4. opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł obok świadczenia pobierać równolegle np. emeryturę lub rentę, świadczenie rodzicielskie na inne dziecko, dodatek wychowawczy.

UWAGA:
Decyzja o przejściu na świadczenie pielęgnacyjne w oparciu o nowe zasady, w tym podjęcia pracy, pobierania świadczenia na więcej niż jedno dziecko czy łączenia świadczenia z innymi uprawnieniami, wiąże się z koniecznością rezygnacji z prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na „starych” zasadach.
Jeżeli osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach po dniu 31.12.2023 r. utraci do niego prawo nawet na jeden dzień, nie będzie możliwości ponownego przyznania tego świadczenia na „starych” zasadach.

 

ŚWIADCZENIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PO 18 ROKU ŻYCIA
Dla tych osób zostało wprowadzone do systemu wsparcia nowe świadczenie pod nazwą ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE.

Świadczenie będzie dedykowane osobie niepełnosprawnej i to ona zadecyduje, na jaką formę opieki przeznaczy świadczenie, czy będzie to dotychczasowy opiekun, inna osoba czy może wybierze instytucjonalną formę wsparcia. Uzyskanie prawa do świadczenia wspierającego powoduje, że dotychczasowy opiekun utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać osobie z niepełnosprawnościami pod warunkiem uzyskania decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, na poziomie co najmniej 70 punktów.

Wniosek o ustalenie poziomu wsparcia należy złożyć do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Natomiast wniosek o świadczenie wspierające wraz z decyzją o poziomie potrzeby wsparcia składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby z niepełnosprawnościami, na które opiekunowie na dzień 31.12.2023 r. byli uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego, mogą starać się o świadczenie wspierające już od 01.01.2024 r.

Opiekun osoby niepełnosprawnej, który złoży wniosek do ZUS o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego, zobowiązany jest poinformować o tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.  Obowiązek informowania o zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ciąży na osobie pobierającej takie świadczenie. Na czas prowadzonego postępowania w sprawie świadczenia wspierającego, wypłata świadczenia pielęgnacyjnego będzie zawieszona. Jeśli taka informacja nie trafi do naszego Ośrodka, a ZUS przyzna świadczenie wspierające, powstanie obowiązek zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego wraz z odsetkami za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku przez ZUS bez rozpatrzenia, świadczenie pielęgnacyjne zostanie wypłacone od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę pod warunkiem spełniania pozostałych warunków ustawowych.


Podstawa prawna:
Art. 63 pkt. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429).


https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

Przydatne linki


efs
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
sejm
 
mrpips
 
bip
 
ohp
 
Portal Pomocy Społecznej
 
niebieska linia
 
UM Pruszcz Gdański
 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9
83-000 Pruszcz Gdański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 682 27 55

napisz do nas korzystając z formularza

Deklaracja dostępności.

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
08 8335 0003 0121 1742 2000 0001

Godziny pracy

MOPS
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Świadczenia rodzinne
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Dom Dziennego Pobytu
pon.-pt. 8:00-15:00

Świetlica socjoterapeutyczna
pon.-pt. 15:00-18:00

Telefony kontaktowe

Sekretariat
58 682 27 55
58 692 17 10

Faks
58 692 17 18

Księgowość
58 692 17 26

Kasa
58 692 17 11

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
58 692 17 30
58 683 43 29

Fundusz Alimentacyjny
58 683 43 29

Pracownicy socjalni
58 692 17 17
58 692 17 20
58 692 17 23
58 692 17 25