Dodatek mieszkaniowy – ogólne informacje
Dodatek mieszkaniowy to świadczenie dedykowane dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub które ze względu na swoje niskie dochody nie są w stanie ponosić wydatków za lokal.

Dla kogo jest dodatek mieszkaniowy, a także ile wynosi taki dodatek?
O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. O dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny). Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat za zajmowany lokal, może zmniejszyć koszty utrzymania mieszkania nawet o kilkaset złotych. Jest więc znaczącym wsparciem.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – wypełniony i potwierdzony przez zarządcę domu.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów - za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień  złożenia wniosku.
 4. Dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innego dochodu (np. kopia wyroku sądu o przyznaniu alimentów, aktualne decyzje o przyznaniu zasiłków z pomocy społecznej, renty, emerytury ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne).
 5. Aktualny aneks wysokości opłat za lokal za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Wniosek złożony w danym miesiącu z przyznaniem dodatku mieszkaniowego od następnego miesiąca.

Miejsce złożenia dokumentów od 1 lipca 2022 r. :
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim
ul. Niepodległości 9
83-000 Pruszcz Gdański
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
tel. +48 58 692-17-30

 

Inne informacje, uwagi, wskazówki:
Aby ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełniać jednocześnie wszystkie trzy warunki:

1. Średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi:

Gospodarstwo jednoosobowe - 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
Gospodarstwo wieloosobowe - 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

2. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego*

 
Ilość osób w gospodarstwie domowym Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu
dla 1 osoby 35,0 m2
dla 2 osób 40,0 m2
dla 3 osób 45,0 m2
dla 4 osób 55,0 m2
dla 5 osób 65,0 m2
dla 6 osób 70,0 m2
dla każdej kolejnej osoby dla każdej kolejnej osoby
zwiększa się o 5,0 m2/os.

* Normatywną powierzchnię powiększa się o 15,0 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospodarstwie wieloosobowym.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

3. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:
najem,
podnajem,
spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe),
własność innego lokalu mieszkalnego,
bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 3. Druk – zaświadczenie o zarobkach
 4. Deklaracja o wysokości dochodów
 5. Oświadczenie zarządcy/właściciela

 

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 9
83-000 Pruszcz Gdański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 58 682 27 55

napisz do nas korzystając z formularza

Deklaracja dostępności.

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Pruszcz Gdański
08 8335 0003 0121 1742 2000 0001

Godziny pracy

MOPS
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Świadczenia rodzinne
pon. 8:00-16:00
wt.-pt. 7:30-15:30

Dom Dziennego Pobytu
pon.-pt. 8:00-15:00

Świetlica socjoterapeutyczna
pon.-pt. 15:00-18:00

Telefony kontaktowe

Sekretariat
58 682 27 55
58 692 17 10

Faks
58 692 17 18

Księgowość
58 692 17 26

Kasa
58 692 17 11

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
58 692 17 30
58 683 43 29

Fundusz Alimentacyjny
58 683 43 29

Pracownicy socjalni
58 692 17 17
58 692 17 20
58 692 17 23
58 692 17 25