Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w związku z realizacją zarządzenia nr 40/2021 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zaprasza osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie mającej na celu zbadanie ich potrzeb. Linki do ankiet w wersji elektronicznej znajdują się poniżej, natomiast w celu wypełnienia ankiety w wersji papierowej zapraszamy w godzinach urzędowania do tut. Ośrodka.