Od 1.01.2022 r. obsługą świadczeń wychowawczych 500+ zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną. Zmiana ustawy zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego, oraz jego wypłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Najważniejsze zmiany:

  1. podmiotem obsługującym świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  2. wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną,
  3. wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Jeśli złożysz wniosek o świadczenie wychowawcze do 31 grudnia 2021 r. w gminie (za okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r.), prawo do świadczenia ustali gmina albo wojewoda ( gdy do świadczenia stosuje się unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Świadczenia za okres do 31 maja 2022 r. wypłaci gmina.

Świadczenia wypłacane obecnie przez Ośrodek, nadal będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Do ZUS z kolei, należy kierować od dnia 01.01.2022 r. tylko wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci. Wnioski na nowy okres zasiłkowy, będzie można składać do ZUS-u od 01.02.2022 r.


Więcej informacji znajduję się:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-stycznia-2022-r_-zus-bedzie-obslugiwal-wnioski-o-swiadczenia-dla-rodzin-swiadczenie-wychowawcze-500-plus-i-rodzinny-kapital-opiekunczy/4326008