Informacja ZUS dot. świadczenia "Dobry start"

 

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry Start” przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie realizował tego zadania.
Dlatego też wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna zmiana programu. Dodatkowo od lipca:

  • wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej (forma tradycyjna zostanie zlikwidowana),
  • wypłata świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym.

Aktualnych informacji na temat świadczenia „Dobry Start” należy szukać na stronach:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start