Zachowaj ciągłość wypłat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, informuje osoby które nie złożyły jeszcze wniosku o świadczenie wychowawcze tj. „ 500 +” na okres świadczeniowy 2021/2022, że od 1 kwietnia br. wnioski można składać jak dotychczas  drogą elektroniczną i w formie papierowej.  Aby zachować ciągłość wypłat należy złożyć wniosek do 30 kwietnia br.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu świadczeniowego.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych:

  •  od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.,
  •  od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną apelujemy do mieszkańców naszego miasta o korzystanie z elektronicznej formy składania wniosków.