Gmina Miejska Pruszcz Gdański pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w wysokości 225.093,60 zł,

całkowita wartość projektu - 225.093,60 zł

 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim natomiast usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania uzyskać można na stronie internetowej https://www.mopspruszczgdanski.pl/ w zakładce „opieka wytchnieniowa” lub pod numerem
58 682 27 55.

Osoby, które chcą skorzystać z usług opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie wniosku w siedzibie MOPS w Pruszczu Gdańskim wraz z Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka, oraz oświadczeniem uczestnika o wyborze osoby świadczącej opiekę wytchnieniową.

Pomoc przyznawana w ramach ww. Programu jest bezpłatna.

Wnioski będą przyjmowane w naborze ciągłym do chwili wykorzystania przyznanych środków.