Gmina Miejska Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, informuje, że od dnia 15 listopada 2022 r. rozpoczyna nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Wzór wniosku jest załącznikiem do niniejszego artykułu. Dostępny jest również w siedzibie MOPS w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Niepodległości 9,  83-000 Pruszcz Gdański.

Wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Niepodległości 9,  83-000 Pruszcz Gdański, w następujących godzinach: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30 w dziale ds. świadczeń rodzinnych.


Załączniki

  1. Wzór wniosku o zakup węgla 2022
  2. Informacja szczegółowa dot. naboru wniosków o zakup preferencyjny węgla