komu przysługuje fundusz alimentacyjny
Komu przysługuje fundusz alimentacyjny
komu przysługuje fundusz alimentacyjny
wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty
wymagane dokumenty
dokumenty do pobrania
Dokumenty
do pobrania
dokumenty do pobrania

świadczenie wychowawcze 500+
Świadczenie wychowawcze 500+
świadczenie wychowawcze 500+
zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny
zasiłek rodzinny
dodatki do zasiłków rodzinnych
Dodatki do zasiłków rodzinnych
dodatki do zasiłków rodzinnych
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie
zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny
zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne
świadczenie pielęgnacyjne
specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy
specjalny zasiłek opiekuńczy
jednorazowe świadczenie za życiem
Jednorazowe świadczenie
"Za życiem"
jednorazowe świadczenie za życiem
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty
wymagane dokumenty
dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
dokumenty do pobrania

rodzaje świadczeń
Rodzaje świadczeń
rodzaje świadczeń
opieka wytchnieniowa
Opieka wytchnieniowa
opieka wytchnieniowa
komu przysługuje pomoc
Komu przysługuje pomoc
komu przysługuje pomoc
wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty
wymagane dokumenty
ogłoszenia
Ogłoszenia
ogłoszenia

kadra
Kadra
kadra
statut
Statut
statut
struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna
struktura organizacyjna
rodo
RODO
rodo
deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
deklaracja dostępności

Wniosek e500 plus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 kwietnia można będzie złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy w formie tradycyjnej/ papierowej, natomiast w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną, apelujemy do mieszkańców którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie wychowawcze ( 500+) na nowy okres świadczeniowy tj. 2021/2022, do skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków.

Wniosek o świadczenie wychowawcze „500 +” można złożyć poprzez:

  1. Platformę Usługowo – Informacyjną „Emp@tia”,
  2. bankowość elektroniczną ,
  3. Platformę Usług Elektronicznych ZUS

Jednocześnie nadmieniamy, iż podczas wizyty w Ośrodku, należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.