Zachowaj ciągłość wypłat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, informuje osoby które nie złożyły jeszcze wniosku o świadczenie wychowawcze tj. „ 500 +” na okres świadczeniowy 2021/2022, że od 1 kwietnia br. wnioski można składać jak dotychczas  drogą elektroniczną i w formie papierowej.  Aby zachować ciągłość wypłat należy złożyć wniosek do 30 kwietnia br.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu świadczeniowego.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych:

  •  od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.,
  •  od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną apelujemy do mieszkańców naszego miasta o korzystanie z elektronicznej formy składania wniosków.

 

niebieska Karta
Niebieska Karta
niebieska Karta
zespół interdyscyplinarny w Pruszczu Gdańskim
Zespół Interdyscyplinarny
w Pruszczu Gdańskim
zespół interdyscyplinarny w Pruszczu Gdańskim
funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2
funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2
plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa
Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii
plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa
kampania Pomyśl zanim wrzucisz
Kampania
"Pomyśl zanim wrzucisz"
kampania Pomyśl zanim wrzucisz
kampania Jestem mamy i taty
Kampania
"Jestem mamy i taty"
kampania Jestem mamy i taty
Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku
Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku
Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku

komu przysługuje fundusz alimentacyjny
Komu przysługuje fundusz alimentacyjny
komu przysługuje fundusz alimentacyjny
wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty
wymagane dokumenty
dokumenty do pobrania
Dokumenty
do pobrania
dokumenty do pobrania

świadczenie wychowawcze 500+
Świadczenie wychowawcze 500+
świadczenie wychowawcze 500+
zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny
zasiłek rodzinny
dodatki do zasiłków rodzinnych
Dodatki do zasiłków rodzinnych
dodatki do zasiłków rodzinnych
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie
zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny
zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne
świadczenie pielęgnacyjne
specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy
specjalny zasiłek opiekuńczy
jednorazowe świadczenie za życiem
Jednorazowe świadczenie
"Za życiem"
jednorazowe świadczenie za życiem
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty
wymagane dokumenty
dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
dokumenty do pobrania

rodzaje świadczeń
Rodzaje świadczeń
rodzaje świadczeń
opieka wytchnieniowa
Opieka wytchnieniowa
opieka wytchnieniowa
komu przysługuje pomoc
Komu przysługuje pomoc
komu przysługuje pomoc
wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty
wymagane dokumenty
ogłoszenia
Ogłoszenia
ogłoszenia