INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim informuje o terminach składania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2015 r. – do 30 września 2016 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od 1 sierpnia 2015 r.

  • jeśli wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony od 1 sierpnia  2015 r. – do 31 sierpnia 2015 r. to ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 października 2015 r.
  • jeśli wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od 1 września 2015 r. – do 31 października 2015 r. to ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2015 r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim informuje o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2015 r. –  do 31 października 2016 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 września br.

  • jeśli wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony od 1 września br. - do dnia 30 września br. to ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada br.
  • jeśli wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od 1 października  br. – do 30 listopada br. to ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia  31 grudnia br.

Od 1 stycznia 2015 roku weszły zmiany w zasadach przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Od  1 stycznia 2015 roku o specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły ubiegać się nie tylko osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby opiekować się osobą niepełnosprawną, ale również opiekunowie, którzy w ogóle nie podejmowali zatrudnienia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

Terminy wypłat świadczeń w 2015 r.